fbpx

Vekst og forbedring

En bedre bedrift. Nå og i fremtiden.

For levende bedrifter finnes det bare én vei (fremover!) – men det finnes jo mange måter å flytte seg på. Vi hjelper deg å skape fremtidens arbeidsplass på en måte som ivaretar vekst og utvikling, markedsposisjon, nye krav og omstilling.

Humper i veien er en del av de fleste reiser, men med riktig utstyr og mannskap er fremtiden likevel innen rekkevidde. Vi bistår bedrifters videreutvikling på veien til trygg vekst, imøtegåelse av konkurransesituasjon eller der det er andre behov for omstilling.

Vi støtter deg hele veien fra idé og strategiarbeid, til implementering og gjennomføring.

Strategi og vekst

Vi håndterer virksomhetens behov for utviklingsstøtte og stabilitet i viktige faser. Tjenestene våre kan benyttes fra bedriftens spede start, til videreutvikling og nye begynnelser.

Uansett hvor i løpet bedriften din er, har vi verdifull kompetanse å tilby:

 • Utarbeidelse og videreutvikling av forretningsideer
 • Planer og mål
 • Utvikling av styringssystemer
 • Samarbeid, allianser og nettverk
 • Lederstøtte i vekstfaser
 • Oppkjøpsprosesser, fusjoner og fisjoner
 • Optimalisering av struktur og rutiner
 • Ledelse, organisering, personalpolitikk og struktur
 • Kommersiell, administrativ og økonomisk sparringspartner

Endringsprosesser

Gjennomføring av endring og omstilling i en bedrift krever stødig styring, solid erfaring og gode metoder. Vi bidrar til å holde øynene på veien både ved ytre påvirkning og indre omveltninger i selskapet.

Kompetansen vår kommer godt med i mange typer prosesser:

 • Endrings- og omstillingsprosesser
 • Prosess- og prosjektledelse
 • Planer og mål
 • Kriser og risikostyring
 • Arv og generasjonsskifte
 • Strukturendringer
 • Større og mindre rutineforbedringer

Ledelse og medarbeiderutvikling

Medarbeideres motivasjon og produktivitet er uten tvil viktig for omsetning og resultat, men lederes driv og styresett er også en nøkkelfaktor for suksess. Vi tilbyr utvikling og støtte til ledere på alle nivå, og har også lang erfaring med håndtering av utfordringer innen ledelse og organisasjon.

Vi kan ta ansvar for alt fra de store linjene til personlige prosesser i en bedrift:

 • Ledelse, organisering, økonomi, personalpolitikk og struktur
 • Kompetanse- og medarbeiderutvikling
 • Medarbeidersamtaler
 • Rekruttering og nedbemanning
 • Løpende sparringspartner
Lars Ove

Ta kontakt

Lars Ove Tjessem
Daglig leder

Telefon: 51 42 12 00
Epost: hei@brainiacs.no