fbpx

Bedriftsutvikling

Varige forbedringer, takk!

Bedriftsutvikling. Det kan høres stort ut, men det er ikke alltid så mye som skal til. Selv små grep kan gi bedre lønnsomhet, bedre resultater, bedre bunnlinje. Bedre dager på jobben – helt uten å jobbe seg i hjel.

Du kan bransjen og markedet ditt best. Du kan bransjen og markedet ditt best. Ja, vi gjentar gjerne oss selv på det punktet – det står nemlig sentralt i alt vi gjør. Vi analyserer og bruker vår erfaring fra økonomiledelse. Men drift og forbedring handler om å sette seg inn i din situasjon som bedriftsleder, eier eller gründer. For at du skal nå dine mål, gjør vi dem til våre. Vi tar eierskap til virksomhetens utfordringer og muligheter, sånn at vi kan komme med råd og forslag som oppleves nyttige av den som skal dra nytte av dem (deg!).

Varig endring krever kontinuerlig jobbing og målrettet fokus. Erfaring med endringsledelse, og fartstid fra selskap i mot- og medgang, gjør at vi står støtt i prosesser som innbefatter store omveltninger eller mindre forbedringsprosesser.

   Økonomisjef – fra Brainiacs

Egen økonomisjef er ikke realistisk for alle bedrifter – særlig ikke for de små og mellomstore. Men heldigvis kan små grep også gi bedre økonomistyring! Innleid økonomisjef fra Brainiacs kan gjøre bedriften både mer kostnadseffektiv og markedsrettet.

Les mer

   Vekst og forbedring

For levende bedrifter finnes det bare én vei (fremover!) – men det finnes jo mange måter å flytte seg på. Vi hjelper deg å skape fremtidens arbeidsplass på en måte som ivaretar vekst og utvikling, markedsposisjon, nye krav og omstilling.

Les mer

Lars Ove

Ta kontakt

Lars Ove Tjessem
Daglig leder

Telefon: 51 42 12 00
Epost: hei@brainiacs.no