fbpx

Bedriftsutvikling

Varige forbedringer, takk!

Bedriftsutvikling. Det kan høres stort ut, men det er ikke alltid så mye som skal til. Selv små grep kan gi bedre lønnsomhet, bedre resultater, bedre bunnlinje. Bedre dager på jobben – helt uten å jobbe seg i hjel.

Du kan bransjen og markedet ditt best. Du kan bransjen og markedet ditt best. Ja, vi gjentar gjerne oss selv på det punktet – det står nemlig sentralt i alt vi gjør. Vi analyserer og bruker vår erfaring fra økonomiledelse. Men drift og forbedring handler om å sette seg inn i din situasjon som bedriftsleder, eier eller gründer. For at du skal nå dine mål, gjør vi dem til våre. Vi tar eierskap til virksomhetens utfordringer og muligheter, sånn at vi kan komme med råd og forslag som oppleves nyttige av den som skal dra nytte av dem (deg!).

Varig endring krever kontinuerlig jobbing og målrettet fokus. Erfaring med endringsledelse, og fartstid fra selskap i mot- og medgang, gjør at vi står støtt i prosesser som innbefatter store omveltninger eller mindre forbedringsprosesser.

Konkrete forbedringer og ønskede resultater snakkes vi nærmere om.
Her er en oversikt over steder vi kan starte:

Etablering

Vi bistår bedrifter fra den spede start til videreutvikling og nye begynnelser.

• Starte aksjeselskap
• Starte enkeltpersonforetak
• Planer og mål
• Budsjetter
• Styrefunksjoner
• Utarbeiding og videreutvikling av forretningsideer

Vekst og modning

Vi støtter selskaper i vekst gjennom strukturelle og menneskelige pilarer.

• Planer og mål
• Videreutvikle forretningsideer
• Utvikling av ledelses-, informasjons- og styringssystemer
• Samarbeid, allianser og nettverk
• Arbeid med finansinstitusjoner
• Praktisk økonomistyring
• Styrefunksjoner
• Lederstøtte i vekstfase
• Oppkjøpsprosesser, fusjoner og fisjoner

Vedlikehold og optimalisering

Vi er et team av tidsbesparende funksjoner for bedriftseiere som vil bruke tiden sin smart og effektivt.

• Optimalisere struktur og rutiner
• Løpende sparringspartner
• Praktisk økonomistyring
• Styrefunksjoner
• Ledelse, organisering, økonomi, personalpolitikk og struktur
• Revitalisere organisasjonen
• Måling og nøkkeltall

Endringsprosesser

Vi bidrar til å holde øynene på veien både ved ytre påvirkning og indre omveltninger i selskapet.

• Endrings- og omstillingsprosesser
• Endringsledelse
• Planer og mål
• Kriser og risikostyring
• Arv og generasjonsskifte
• Oppkjøpsprosesser, fusjoner og fisjoner
• Strukturendringer

Ledelse og medarbeiderutvikling

Vi kan ta ansvar for alt fra de store linjene til personlige prosesser i en bedrift.

• Ledelse, organisering, økonomi, personalpolitikk og struktur
• Kompetanse- og medarbeiderutvikling
• Medarbeidersamtaler
• Rekruttering og nedbemanning

Små og store forbedringsprosesser

Vi leser tallenes tale med stor interesse og har alltid en formening om hvor mulige forbedringer befinner seg.

• Likviditetsstyring
• Finansiering
• Kommersiell sparringspartner
• Målinger og analyser
• Rutineforbedringer

Lars Ove

Ta kontakt

Lars Ove Tjessem
Daglig leder

Telefon: 51 42 12 00
Epost: hei@brainiacs.no