fbpx

Usikker på bedriftens forbedringspotensial? Prøv lønnsomhetsrapporter!

Kategori: Aktuelt

God innsikt er nøkkelen når du skal vurdere bedriftens utsikter. En slik oversikt være nyttig for forståelsen av det totale regnskapet. Lønnsomhetsrapporter er skalerbare og passer derfor like godt for små som store bedrifter.

Bruker du riktig grunnlag for å ta beslutninger?
Vet du hvilke prosjekt som har gått bra – og hvorfor?
Vet du hvilke marked bedriften bør satse på i tiden som kommer?
Hvilke områder av bedriften bør forbedres?

God oversikt med lønnsomhetsrapport

Dette er spørsmål riktig bruk av regnskap og rapporter kan besvare. En god lønnsomhetsrapport kan gi deg informasjon basert på parametere som enkeltstående prosjekter, avdelinger, produkt- eller markedsområder, og bedriften som helhet.

Denne oversikten er god som gull når du skal avdekke veien videre for bedriften.

Lønnsomhetsrapporten lages ut fra informasjon som blir lagt inn i regnskapet, og kan derfor gjøres veldig enkelt eller mer detaljer – alt etter hvor inngående rapporter man vil ha. Ekstradimensjonen, som prosjekt eller avdeling, føres «i samme vending» som den inngående fakturaen. Selve lønnsomhetsrapportene kan lages på alt fra måneds til årsbasis.

Dersom du trenger råd for hvordan du kan lage gode segmenter i regnskapet, eller hva slags informasjon i lønnsomhetsrapporten du kan dra nytte av i akkurat din bedrift, kan en økonomikonsulent fra Brainiacs hjelpe deg.

Hvem bør ha lønnsomhetsrapport?

For noen typer bedrifter, som leverandører til større prosjekt i bygg- og anleggsbransjen, stilles det krav til prosjektregnskap. Her er det en gylden anledning til å bruke dataen som allerede samles til å gi bedre innsikt.
Men, det kan også være verdifullt for andre å benytte prosjekt- eller avdelingsrapporter. Særlig dersom du ønsker bedre innsikt enn den et totalregnskap kan gi.

Er ett eller flere av disse punktene gjeldende for din bedrift, bør du vurdere lønnsomhetsrapport:

  • Leverer ulike tjenester og/ eller produkter
  • Har kunder i ulike områder (geografisk)
  • Har kunder i ulike markeder
  • Har ansatte som fører timer på ulike aktiviteter eller prosjekt
  • Har flere avdelinger
Lars Ove

Ta kontakt

Lars Ove Tjessem
Daglig leder

Telefon: 51 42 12 00
Epost: hei@brainiacs.no