fbpx

Fire grep for bedre likviditet

Kategori: Aktuelt

Har du kontroll på betalingsevnen din? Et godt resultat for året er ikke alltid nok for å ha en god likviditet. Ved å se mulighetene, kan du med små grep få bedre likviditet – og det uten å spare deg ihjel.

1: Gode faktureringsrutiner

Gode rutiner er essensielle for å ha kontroll på faktureringen. Gjør det til en vane å sende faktura med en gang tjenesten er levert. Send faktura per e-post, EHF eller som eFaktura, og unngå å sende faktura per post om mulig. Dette er raskere og enklere å følge opp i ettertid.

Mye kan bli gjort med automatiserte prosesser. Har du mange like fakturaer om går ut hver måned bør du se på mulighet for automatisk fakturering, som repeterende faktura eller abonnement. Her kan du velge om du ønsker å sende faktura automatisk eller om den legger seg klar til godkjenning.

Du kan også automatisere oppfølgingen av ikke-betalte regninger med automatiske betalingspåminnelser, med eller uten purregebyr. 

2: Oppdatere betalingsbetingelser

Gå igjennom betalingsbetingelsene du har på kunder og leverandører. Hvor mange dager har kunder på å betale deg, og hvor mange dager har du på å betale leverandørene? En god balanse er alltid å foretrekke. Du trenger ikke å være kjip, men du skal heller ikke fungere som en bank.

Det kan være verdt å reforhandle kredittiden du får fra leverandøren din og gjerne den du gir til kundene. En økt kredittid hos leverandør og redusert kredittid hos kunder gjør at du har mer midler tilgjengelig, og dermed kan betjene regningen mer effektivt.

Prøv også å minimere antall forskuddsbetalinger til leverandør, med mindre du også kan forskuddsfakturere kundene dine.  

3: Riktig varelager

Har du de riktige varene og riktig antall av disse på lageret? Prøv å få gode leverandøravtaler og vær forberedt på sesongvariasjoner. Det går flere varmepumper om vinteren og svømmebasseng om sommeren.

Hva som er riktig varelager kan være utfordrende for mange å finne ut av, og det er veldig bedrift- og bransjeavhengig. Du ønsker ikke å binde opp for mye kapital, samtidig som at salg ikke må begrenses på grunn av manglende tilgjengelige varer. Her kan det være lurt å gjøre en analyse basert på erfaringer fra tidligere år, få hjelp fra regnskapsfører eller fra en annen med kompetanse. 

4: Vurdere alternativ for finansiering

I perioder kan det være behov for løsninger for ekstra finansiering. Dette kan gjøres på flere måter, men det viktigste er å være ute i så god tid du kan for å få de beste kredittalternativene. For å kunne planlegge for finansiering anbefaler Brainiacs at du lager et enkelt likviditetsbudsjett.

Når du ser et behov for mer kreditt i en periode finnes det flere alternativer. I tillegg til vanlig banklån, kan banken i noen tilfeller garantere for betalingen ovenfor leverandøren. Da kan du betale for varen når den kommer.

Du kan selge deler av kundefordringene dine for å få tilgang til kapital raskere. Ved å bruke et produkt som Buffer, og integrere med regnskapsprogrammet Power Office , kan du få penger på konto når du fakturere kunden.

En annen løsning kan være en kassekredittløsning – hvis du har mulighet til å stille sikkerhet. Det betyr at selskapet får innvilget en kredittramme hos banken og har anledning til å låne etter denne.

Leasing av utstyr og maskiner kan i noen tilfeller forbedre likviditeten. Hver bedrift har ulike utfordringer. For noen lønner det seg å bruke Buffer istedenfor kassekreditt. Vi kan hjelpe deg og din bedrift til å finne beste løsning.

Lars Ove

Ta kontakt

Lars Ove Tjessem
Daglig  leder

Telefon: 51 42 12 00
Epost: hei@brainiacs.no