fbpx

Få bedre arbeidsdager – ta på «forbedringsbrillene»!

Kategori: Aktuelt

Uavhengig av bedriftens størrelse, har en bedriftsleder mange roller å fylle. I en travel arbeidshverdag med kontroll på drift, marked, leverandører og ansatte, kan det være utfordrende å finne tid til å jobbe med bedriftens forbedringspunkter. Her er noen råd til deg som vil komme i gang!

I en verden der samfunnsutviklingen går fort, er det bedrifter som kontinuerlig jobber med konkurransefortrinn som har størst mulighet for å lykkes. Vekst, trivsel og fornøyde kunder er ofte det som motiverer endringstiltak. Andre ganger kan det være endringer hos kunder, konkurrenter eller i lovverket som fremprovoserer et behov for utvikling.

Her er våre tre råd til deg som ønsker å jobbe mer konsekvent med forbedringer, for å gjøre bedriften bedre rustet for tiden som kommer – uansett hva framtiden bringer.

1. Sett deg i helikopteret – eller be andre se på bedriften med nye øyne

Dersom kunder til stadighet ringer og etterlyser leveranser – handler det da om leveringstid, kundekommunikasjon eller forventninger?

I det daglige er det ofte detaljene i driften som blir viet mest oppmerksomhet. Men å se på bedriften fra et helikopterperspektiv, kan gi verdifull oversikt over de store linjene. Ser du en forbedret arbeidshverdag der framme i horisonten? Og hva skal til for å nærme seg den?

For noen kan det være nok å flytte enkelte arbeidsoppgaver til andre ansatte, eller til en ekstern leverandør. For andre kan det være nye system eller verktøy som gjør susen.

Synspunkter fra andre kan være svært verdifulle i denne delen av prosessen.

  • Be medarbeidere komme med forslag til forbedringer som gjelder deres områder.
  • Du kan også invitere inn eksterne rådgivere til å se på bedriften med nye øyne.

2. Unngå å bli overveldet – lag en god prioriteringsliste

Har helikopterturen eller bruken av «forbedringsbriller» ført til en overveldende liste av mulige forbedringer? Da anbefaler vi en av disse metodene til å lage en prioritert forbedringsliste:

– Kjenn etter hvor skoen trykker.

Det er alltid noen tiltak som haster mer enn andre. Hva får størst konsekvenser for driften? Er det endringer i markedet eller andre trender dere bør ta hensyn til? Finnes det behov dere bør dekke som dere ikke gjør i dag?

– Vurder løsninger opp mot effekt.

Finnes det noen lavthengende frukter som kan gi gevinst med enkle midler? Vil et bedre samarbeid med eksisterende leverandør gi effekt? Eller er det bedre å bytte leverandør?

– Hent innsiktshjelp.

Gode, utenforstående rådgivere kan gi nyttige tilbakemeldinger om hvor det kan være lurt å begynne forbedringsreisen. Få bistand fra noen med erfaring fra lignende bransje og/eller utfordringer.

Brainiacs

3. Sett deg mål, sett av tid – og sett en tidsfrist

Men hvordan skal du få tid til forbedringene i en allerede travel arbeidshverdag? Svaret er like enkelt som det er irriterende: Du må ta deg tid.

Forbedringsarbeidet må vurderes ut fra hvordan arbeidsdagene dine er lagt opp. Noen har perioder med mindre arbeidsbelastning, mens andre har jevnere flyt. Her gjelder det å finne et opplegg du kan klare å holde deg til, sånn at du kan få jobbet med – og gjennomført – forbedringene i bedriften din.

Her er et helt konkret forslag til hvordan du kan jobbe med forbedringer over tid:

– Mål og tidsfrist.

Når prioriteringslisten er klar, anbefaler vi å sette et oppnåelig (og målbart) mål, i tillegg til en helt konkret tidsfrist. Dersom forbedringsarbeid er relativt nypløyd mark, foreslår vi at du begynner med én forbedring og ikke starte på neste før du er i mål med den første.

– Aktivitetsliste.

Del forbedringsarbeidet inn i overkommelige aktiviteter, og lag en liste over aktivitetene som skal til for å komme i mål innen tidsfristen. Det kan være effektfullt å gjøre listen synlig for deg selv – print ut og heng den opp ved arbeidsplassen, og stryk ut aktivitetene når de er gjort.

– Sett av tid.

Vi anbefaler å sette av en tilmålt tid i kalenderen hver uke, for eksempel «tirsdag klokken 07». Dette er tid som kun skal benyttes til å komme i mål med forbedringsprosjektet. Her er det fokus og prioritering som må til!

Lykke til med å gjøre arbeidshverdagen bedre, og ta gjerne kontakt dersom det er noe vi kan hjelpe med!

Lars Ove

Ta kontakt

Lars Ove Tjessem
Daglig leder

Telefon: 51 42 12 00
Epost: hei@brainiacs.no