fbpx

Bergen Seafood

Kategori: Kundehistorie

Bergen Seafood AS er en uavhengig leverandør av sjømat fra Norge til kunder over hele verden. Norsk Atlanterhavslaks (salmo salar) er hjertet av selskapet. Bergen Seafood ble grunnlagt i 2018, men har røtter tilbake til 2010.

Det første driftsåret passerte Bergen Seafood NOK 50 mill i omsetning av laks og annen sjømat til kunder i Asia og USA og forventer stadig vekst fremover.

Med Brainiacs som regnskapsfører og sparringspartner har vi fått god oppfølging
og en fleksibel samarbeidspartner som også har kommet med
verdifulle råd og innspill.

Tor Moseidjord
Bergen Seafood AS

Oppdraget

Bergen Seafood valgte Brainiacs som regnskapsfirma i 2019 fordi de trengte kompetanse på økonomi, skatt og internasjonalt regelverk i tillegg til en effektiv regnskapspartner og et fleksibelt samarbeid også utenom normal arbeidstid.

Brainiacs har allerede bidratt med rådgivning for å gi Bergen Seafood bedre cash flow gjennom konkrete forslag til forbedring og optimalisering av arbeidskapitalen, kommet med innspill ved valg av lager- og ordresystem, samt effektivisering og struktur i regnskapsarbeidet for selskapet.

  • Regnskap og økonomistyring ved internasjonal virksomhet
  • Rådgivning

Bergen Seafood AS er en uavhengig leverandør av sjømat fra Norge til kunder over hele verden.

Brainiacs kan internasjonale selskap

For selskap som Bergen Seafood, som har virksomhet med andre land, kan det være en utfordring å finne ut av hvilke regler som gjelder i inn og-utland og hvilke muligheter og utfordringer som finnes i disse. Brainiacs har god erfaring med internasjonale forhold, og er en verdifull bidragsyter når det gjelder å bygge forsvarlige strukturer- både selskapsrettslig- og på skatteområdet, noe som er til stor hjelp i selskapets videre satsning og mulige etableringer internasjonalt.

Lars Ove

Ta kontakt

Lars Ove Tjessem
Daglig  leder

Telefon: 51 42 12 00
Epost: hei@brainiacs.no