fbpx

Bedre lønnsomhet med riktig timeføring

Kategori: Aktuelt

Å gjøre små grep for å bedre egne rutiner rundt timeføring kan være en effektiv måte å bedre lønnsomheten på. Under her er seks tips som kan gi deg bedre innsikt i driften din:

1: Det skal være enkelt å føre timer.

Ut med timelister på papir, og inn med digital timeføring på app på telefon. Regnskapssystemer som Tripletex og Power Office er med på å gjør det mulig. Sørg for at alle fører timene effektivt, slik at de ansatte kan få brukt kompetansen sin på de rette områdene i bedriften, samtidig som at fakturagraunnlag og timestatistikk blir riktig.

2: Det skal være enkelt å kontrollere og godkjenne timer.

Gir du god opplæring slik at alle fører timer likt, kan du spare mye tid på at alt gjøres riktig fra start av, og overføring til lønnsmodul skjer med et tastetrykk.

3: Ha et aktivt forhold til produktiv og ikke-produktiv tidsbruk.

Kan logistikken planlegges bedre slik at det blir minst mulig ikke-produktiv tid når man har satt i gang med en jobb? Kanskje innebærer det å ha med mer varer eller utstyr ut på oppdrag. Eller planlegging av rekkefølge på jobber som fører til mer reisetid enn nødvendig.

4: Bruk timestatistikken aktivt.

Riktig timeføring, på prosjekt eller ordre, kan gi deg et bedre beslutningsgrunnlag for videre prising. Dette vil igjen kunne føre til at du tar riktig betalt for jobben som skal utføres.

5: Ha riktig antall aktiviteter det er mulig å føre på.

Hvor detaljert skal tiden måles? Er det nok med fakturerbar tid og administrasjon? Eller skal det registreres på ulike arbeidsaktiviteter? Dette kommer an på hva du ønsker å måle og vite. Det skal være nok aktiviteter til at du kan se hvor mye tid som er brukt på det du ønsker å måle, samtidig som det fortsatt må være enkelt å registrere.

6: Hvor mye tid blir brukt på reklamasjoner?

Det er ikke morsomt å bruke tid på reklamasjon, men det er en viktig nødvendighet for å være en kvalitetsleverandør. Og, det går ofte mye mer tid på reklamasjon enn det man tror. En effektiv måte å vise viktighet av å levere riktig første gang er å måle hvor mye tid man faktisk bruker på å utføre reklamasjonsarbeid. Både i administrasjon og utførelse av selve reklamasjonsjobben.

Lars Ove

Ta kontakt

Lars Ove Tjessem
Daglig  leder

Telefon: 51 42 12 00
Epost: hei@brainiacs.no